Īstenots projekts „Dejotprieks Gaigalavā!”

 

Īstenots Rēzeknes rajona kopienu partnerības LAD LEADER programmas ietvaros atbalstītais projekts „Dejotprieks Gaigalavā!” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000056).

Projekta mērķis ir veicināt kultūras pasākumu vizuālās kvalitātes paaugstināšanos un sekmēt iedzīvotāju personīgo iesaisti kultūras pasākuma norisē.

 

No projekta finansējuma tika iegādāts jauns Dienvidlatgalei raksturīgs tautas tērpu komplekts 18 deju kolektīva dalībniekiem, kas sastāv no tautas tērpu komplekta zēniem (9 gab.) - krekls, veste, bikses, zeķes, kakla lakatiņš; tautas tērpu komplekta meitenēm (9gab.) - krekls, veste, brunči, sakta, pusgarās zeķes un tautas tērpa apavu komplekts, kas sastāv no  deviņiem zēnu kurpju pāriem, deviņiem meiteņu kurpju pāriem un 18 pastalu pāriem.

2018./2019.mācību gadā deju kolektīvā dejo 18 skolēni. Kultūras pasākuma kvalitāte ir atkarīga ne tikai no labi sagatavota priekšnesuma, t.i. tehniski labi izpildītas dejas, bet arī no priekšnesuma sniedzēju vizuālā izskata, t.i. tērpa kādā priekšnesums tiek pasniegts. Jaunie tērpi priecēs skatītājus un motivēs skolēnus apgūt latviešu tautas dejas, tradīcijas un tautas tērpa valkāšanas kultūru, tādējādi piedaloties vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstīšanā.

Rēzeknes novada Gaigalavas pamatskolā darbojas divi deju kolektīvi - gan 1.-4.klašu, gan 5.-9.klašu deju kolektīvs, kas pamato to, ka mīlestība pret kultūru un dejotprieks bērnos tiek veidots visā viņa skološanās periodā.

Projekta kopējās izmaksas ir 3983,89 EUR. No tām 3585,50 EUR – ELFLA publiskais finansējums un 398,39 EUR- Gaigalavas pagasta pārvaldes finansējums.

Projekta koordinatore Ineta Kruste

Fotogalerija

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

   
© ALLROUNDER