„Mana dziesma Latvijai”

   Jau septīto reizi novembra mēnesis Rēzeknes novada Lendžos tiek ieskandināts ar dziesmām par Latviju. Šogad pasākums “Mana dziesma Latvijai” pulcēja kopā piecpadsmit gan pašmāju dziedošos kolektīvus, gan ciemiņus no tālākas apkārtnes un izskanēja kā dāvana Latvijai 100-tajā dzimšanas dienā.
   Koncerta laikā izskanēja dažādas dziesmas par Latviju, par tās dabas skaistumu, par cilvēku sirsnību, spēku un izturību, par tēvzemes mīlestību, tādējādi apliecinot, ka katrs mēs esam daļiņa no Latvijas. Dziesmās tika apliecināts, ka neviens cits šo zemi nemīlēs, kā tikai mēs paši, un savas dziesmas mēs dziedāsim tikai paši, Dievam tika lūgta palīdzība pasargāt Māras zemi, savukārt saulītei paauklēt un sasildīt zemīti. Koncerta noslēgumā skolēni vienojās kopdziesmā un vēlēja Latvijai - daudz  laimes dzimšanas dienā!


   Pasākuma noslēgumā dziedātāji varēja cienāties ar sarūpētajiem našķiem un izlocīt kājas jautros deju ritmos.
  Paldies visiem šī pasākuma dalībniekiem: Gaigalavas pamatskolas 2.- 4.klašu vokālajam ansamblim;  Maltas vidusskolas 1.- 2.klašu un 3.-7.klašu koriem un popgrupai, Feimaņu pamatskolas popgrupai „Zvārgulīši”, Maltas speciālās internātpamatskolas vokāli- instrumentālajam ansamblim, Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas vokālajam ansamblim “Mākonītis”; Tiskādu vidusskolas 1.-2.klašu un 5.-9.klašu vokālajiem ansambļiem; Vaboles vidusskolas vokālajam ansamblim; Andrupenes pamatskolas ansamblim; Verēmu pamatskolas vokālajam ansamblim; Kaunatas vidusskolas 1.- 4.klašu korim; Dricānu vidusskolas vokālajam ansamblim; L. Rancānes Makašānu amatu vidusskolas folkloras kopai “Kūkleite”.

  Paldies  Gaigalavas pamatskolas 2.– 4.klašu ansamblim, kurā dziedāja 2.klases skolēni – Ilze Dārzniece, Markuss Ragaušs, Egita Valtere, no 3.klases – Elīna Poča, Martins Drulis, Madara Zvaigzne, Elizabete Graudiņa un 4.klases meitenes – Lāsma Laizāne un Annija Čeire! Dziedājām, lai atmirdz visa pasaule!

  Paldies skolēnu vecākiem par sadarbību!

  Jauki bērnu balstiņas ieskanējās arī Gaigalavas pamatskolas zālē, kas notika 16.novembrī un Gaigalavas kultūras namā, kur visi svinējām Latvijas simtgadi - tieši 2018.gada 18.novembrī.

 

                                     Ansambļa vadītāja Rasma Igaune       

 Interneta resursi – no Anitas Rudzišas

Fotogalerija

   
© ALLROUNDER