Gaigalavas pamatskolā īstenots Lego robotika projekts

Gaigalavas pamatskolā īstenots projekts Lego robotika. Projekts īstenots Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes organizētajā konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2018.gadā. Kopējais projekta finansējums 465 EUR.

 

Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu zināšanas robotikas pamatos un uzlabot jauniešu spēju radoši domāt un sadarboties, kopīgi izvirzot mērķi, risinot problēmas, pieņemot lēmumus. Projektā iegādāti divi Lego robotikas papildkomplekti - LEGO Mindstroms Education EV3, sensori un First LEGO League sacensību laukums ar lego robotiņiem. Skolēni praktiski varēs veikt robotu konstruēšanu un programmēšanu. Darbojoties apgūs prasmes izvirzīt uzdevumus, plānot un sasniegt mērķi, analizēt paveikto, kā arī sadarboties savstarpēji komandā, konstruējot un programmējot robotus.

Skolēni lietderīgāk pavadīs savu brīvo laiku iesaistoties Lego robotikas aktivitātēs, varēs piedalīties Lego robotikas un First LEGO League sacensībās.

Ar iegādāto aprīkojumu 15.decembrī skolēni veiksmīgi piedalījušies Robotikas čempionātā Rīgā, kuru organizēja Transporta un sakaru institūts. Visi trīs roboti piedalījās Lego Sumo sacensībās.

Robotika ir strauji augoša industrijas nozare, tā nākotnē kļūs par ikdienas sadzīves nepieciešamību. Robotikā akadēmiskās zināšanas tiek izmantotas praktiski un iegūtās prasmes jauniešiem noder nākotnes profesijā.

Projekta koordinatore Ineta Kruste

   
© ALLROUNDER