Tradicionālo deju konkurss “Vedam danci”

Kā ik gadu, arī šogad nemateriālās kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma “Pulkā eimu, pulkā teku” tika ieskandināta ar tradicionālo deju konkursu “Vedam danci”.

 

Konkursa mērķis ir veidot tradicionālās kultūras izpratni un rosināt pašizpausmi tradicionālās dejas jomā: tradicionālo dejas soļu apgūšanu un dejošanas iemaņu pilnveidošanu, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju apgūšanu, sacensību deju aktualizēšanu, novadu deju savdabības popularizēšanu.

Pasākums kopā pulcēja dalībniekus no Gaigalavas pamatskolas, Rēznas pamatskolas, Maltas vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolas, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas, Nautrēnu vidusskolas un Dagdas novada Andrupenes pamatskolas.

Skolēni rādīja savu prasmi tradicionālo deju, rotaļdeju, pāru deju (polkas) un skalu lēkšanas apgūšanā un dejošanā, tādējādi paužot sava novada tradīcijas un savdabību.

Konkursa noslēgumā skolēni saņēma titulus: vislielākie un lielie dejotāji. Visaugstāko titulu ieguvušie 27. aprīlī dosies uz finālu Rīgā, kur pārstāvēs savu novadu. Rēzeknes novadu finālā pārstāvēs dalībnieki no Nautrēnu vidusskolas folkloras kopas “Rogovka”, Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš”, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas folkloras kopas “Kūkleite” un Rēznas pamatskolas folkloras kopas “Uobuleiši”.

Teksts un foto: Anita Rudziša, interešu izglītības speciāliste

 

   
© ALLROUNDER