Finansējums teātra mākslas aktivitātēm

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 2019.gada sākumā izsludināja konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm 2019.gadā.

 

Konkursa mērķis - atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes un ieinteresētību leļļu teātra un teātra mākslas jomā. Tā uzdevumi: veicināt bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas un neformālās izglītības popularizēšanu un aktualizēšanu; veicināt bērnu un jauniešu ieinteresētību iepazīt leļļu teātra un teātra mākslas iespējas; atbalstīt leļļu teātra un teātra pulciņu darbību ar nepieciešamajiem materiāliem; izvērtēt iesniegto projektu atbilstību izvirzītajam mērķim un piešķirt Rēzeknes novada pašvaldības finansējumu atbalstāmajiem projektiem.

Arī Gaigalavas pamatskola konkursam iesniedz projektu „Zaķēns mežā ezi sauc...” Projekts tika apstiprināts, un skola saņēma 290.00 EUR dzīvnieku tērpu un masku iegādei.

Internetveikalā „220.lv” iegādājāmies vairākas maskas un tērpus, lai padarītu krāšņākus skolas un ārpusskolas pasākumus, kuros piedalās Gaigalavas pamatskolas skolēni. Tērpu un masku ir daudz (kopā – 30 vienības). Tērpi ir dažādu izmēru, tāpēc tos varēs izmantot jebkura vecuma skolēni.

Lai skolēni labāk iejustos tēlā, nepieciešami kostīmi. Cilvēku tēliem tērpus var piemeklēt mājās, taču dzīvnieku, putnu un kukaiņu tērpi nav viegli un lēti pagatavojami, tie prasa lielus laika tēriņus, materiālās izmaksas. Pateicoties realizētajam projektam, skolēni labāk iejutīsies tēlos, kļūs drošāki un vairāk atraisīti, iestudējumi būs estētiski baudāmi.

Skolotāja Ērika Bozoviča

FOTOGALERIJA

   
© ALLROUNDER