“Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī! Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt…” (J.Jaunsudrabiņš.)

Latvijas nedēļa ir pagājusi. Skanīgi tā ir aizvadīta arī Gaigalavas pamatskolā. 14.novembrī pie mums viesojās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi, kas kopā ar saviem pedagogiem sniedza brīnišķīgu koncertu.

Svētku koncertprogramma par godu Latvijas 101.gadadienai tika atklāta ar Valsts himnu, kas visos klātesošajos radīja svinīguma sajūtu. Pēc sirsnīgas direktores uzrunas koncertu sāka Gaigalavas pamatskolas audzēkņi ar ļoti pārdomātiem priekšnesumiem kvalitatīvā sniegumā: uzstājās 1.-4.klašu ansamblis, soliste Alise Jaudzema un 4.klases skolnieces Elīna Poča un Madara Zvaigzne. Paldies skolotājai Rasmai Igaunei!

 

Koncerta turpinājums sniedza visiem emocionālu baudījumu. Uzstājās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi. Viņu sniegumā skanēja J.Vītola, J.Ivanova, R.Drigo un citu komponistu skaņdarbi. Pedagogi L.Blumberga, L.Svilāne, I.Balode, A.Komuls, I.Grēvele – Skaraine, R.Ivanovs, D.Baltkāje bija sagatavojuši vienreizēju koncertprogrammu, priekšnesumi bija līdz sīkumam pārdomāti, noslīpēti un saviļņoja klausītājus.

Paldies māksliniekiem: Elīnai Počai, Loretei Lucjanovai, Viktorijai Grahoļskai, Lienei Skrebinskai, Alvim Sarkanam, Elīnai Spridzānei, Arnim Stepiņam, Domenikam Slišānam, Katei Slišānei, Ivandai Stplipinai, Rebekai Baroniņai, Ievai Leidumai, Ralfam Arbidānam, Kristianam Justam, kā arī koncertmeistarēm Irinai Kigitovičai, Svetlanai Sergejevai un Žanetei Solovjevai!

Ceram, ka arī turpmāk svētki mums sagādās gandarījumu un mēs bieži varēsim baudīt skolu audzēkņu mākslinieciski augstvērtīgu sniegumu.

7.klases audzinātāja Ērika Bozoviča

   
© ALLROUNDER