Attālinātā apmācība – izaicinājums skolēniem, skolotājiem un vecākiem

 

Valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, un līdz ar to ikvienam, proti, katram valsts pilsonim, darba devējam un darbaņēmējam, ir jāuzņemas ne tikai atbildība, ievērojot visus ierobežojumus, bet arī jāveic attiecīgi pasākumi, ierobežojot jaunā koronavīrusa izplatību ārkārtējās situācijas laikā.

Valdības rīkojums nosaka stingrus ierobežojošos pasākumus un precīzas norādes par iestāžu darbu pārtraukšanu un attālināto pasākumu nodrošināšanu.

Jau 13. martā Rēzeknes novadā tika pārtraukts mācību process skolās, bet pirmsskolas izglītības iestādēs tika nodrošināta dežūrgrupu darbība, ievērojot visus nepieciešamos pasākumus, kā arī ar apliecinājumu apstiprinot, ka bērns un ģimene nav bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, savukārt vecākiem nav nekādu iespēju nodrošināt bērna pieskatīšanu. 13. martā bērnudārzus apmeklēja 256 audzēkņi no visiem 930 audzēkņiem un 19. martā – 83.

Skolēnu brīvdienās skolotājiem bija milzīgs darbs, strādājot pie attālināto mācību norises sākot ar 23. martu. Izmantojot visādus saziņas veidus – e-pasts, telefons, sms, whatsapp, e-klase, mykoob.lv, tiek nodrošināta saziņa ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem par mācību norisi attālināti. Izmantojot dažādas e-platformas – uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, manaklase.weebly.com, fizmix.lv, letonika.lv, google classroom, tiek nodrošināta mācību vielas apgūšana attālināti. Skolotāji ir gatavi veidot video skaidrojumus sarežģītu mācību vielu apgūšanai, ko nosūtīt skolēniem. Arī interešu izglītībā, sporta skolā, mūzikas skolā, mākslas skolā un speciālajā skolā mācību process organizējams attālināti, t.i., audzēkņiem būtu uzdodami patstāvīgie darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam saskaņā ar viņa individuālajām interesēm un vajadzībām. Centralizētie eksāmeni, kas bija paredzēti šajā nedēļā, ir pārcelti uz maiju. Ja izdosies nodrošināt mācības attālināti pietiekamā kvalitātē un ārkārtas situācija netiks pagarināta, tad varam cerēt, ka mācību gads netiks pagarināts.

Šis ir izaicinājums mums visiem, it īpaši skolotājiem, skolēniem un vecākiem, kur katram būs jāiegulda savs darbs, izmantojot dažādus informācijas tehnoloģiju rīkus, būs jāsaskaras ar interneta plūsmas pārtraukumiem un iespējamo pārslodzi, ar nokavētām, iepauzētām vai sistēmā noklīdušām īsziņām, e-pastiem, veicot atgriezenisko saikni skolotājs – skolēns – vecāki. Šobrīd ir izstrādāti ļoti daudz dažādu materiālu par mācību plānošanu un norisi attālināti, ko sagatavoja Izglītības un Zinātnes ministrija, ir notikušas daudzas video konferences, tiešraides, ir izstrādātas vadlīnijas attālinātu mācību īstenošanai, daudzas e-platformas piešķir bezmaksas piedāvājumus. Izmantojam www.Izm.gov.lv, www.visc.gov.lv, www.skola2030.lv precīzas un operatīvas informācijas iegūšanai.

Aicinājums vecākiem regulāri interesēties par mācību procesa norisi attālināti, ja ir kādi neskaidri jautājumi – lūgums rakstīt, zvanīt klases audzinātājai, priekšmetu skolotājam, skolas direktoram, izglītības pārvaldei (Guntars Skudra, tālr. 29495624). Šī ir ārkārtas situācija, līdz ar to strādāsim atbildīgi ārkārtējā režīmā, saglabājot mieru un saudzējot cits citu.

Guntars Skudra,
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs

Informācija skolotājiem

Informācija vecākiem

Ceļvedis skolotājiem

IT padomi

   
© ALLROUNDER