ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMPuRS)  norise Gaigalavas pamatskolā  

 

  2019./2020. mācību gada  2.semestrī projektā ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās konsultācijas tika nodrošinātas 13 Gaigalavas pamatskolas skolēniem.  Projekta ietvaros skolēniem individuālo  konsultatīvo atbalstu dažādos mācību priekšmetos - matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, angļu valodā, krievu valodā u.c.- sniedza deviņi skolotāji.

    Tika organizētas konsultācijas, kurās skolēni varēja papildināt un uzlabot  zināšanas, saņemt atbalstu, kas veicināja  pozitīvākas  mācību motivācijas veidošanos, uzlaboja  saskarsmes prasmes un risināja  uzvedības problēmas. Skolēni un skolotāji pirmos rezultātus vērtē pozitīvi, jo Gaigalavas pamatskola  šajā projektā ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” piedalās pirmo mācību gadu,  un ir ieinteresēti projekta tālākā darbībā.  

                                                              Gaigalavas pamatskolas projekta koordinatore

 Aina Ceirule

   
© ALLROUNDER