Jauno mācību gadu plānots uzsākt klātienē

 

Vēl dažas nedēļas un visās izglītības iestādēs sāksies jaunais mācību gads. Iepriekšējā mācību gadā pēdējie divarpus mēneši tika aizvadīti, īstenojot attālināto mācību procesu. Valsts pārbaudes darbu rezultāti apliecina, ka attālinātais mācību process nav pasliktinājis mācību procesa rezultātus. Par to liels paldies jāteic gan visiem pedagogiem, gan pašiem skolēniem un viņu vecākiem, jo tikai kopīgā darbā ir sasniegts labs rezultāts.

Šobrīd visu sabiedrību uztrauc, kā sāksies jaunais mācību gads. Rēzeknes novada pašvaldība, gan izvērtējot dažādus infekcijas Covid-19 riskus, gan aptaujājot skolas, gatavojas pieņemt lēmumu mācību gadu uzsākt klātienē, tātad 1. septembrī visi dodamies uz savām izglītības iestādēm, lai piedalītos Zinību dienas pasākumā, kurš notiks vai nu iekštelpās vai ārtelpās, atbilstoši valstī noteiktajām prasībām attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem distancēšanās iespējas.

Mācību gada laikā pedagogu kolektīvs varēs pieņemt arī lēmumu, kādu no mācību dienām 7.-12. klasēs rīkot arī attālinātā mācību procesā, par šādu lēmumu skolēni un vecāki tiks informēti vismaz nedēļu iepriekš.

Mācību laikā katrai izglītības iestādei būs jānodrošina vairākas prasības attiecībā uz higiēnu, distancēšanos un personas veselības stāvokļa uzraudzību. Līdz ar to vairākās skolās mācību stundu un starpbrīžu grafiks dažādās klasēs varētu būt atšķirīgs. Lai ievērotu 2 metru distancēšanos, skolās lielāka uzmanība tiks pievērsta skolēnu ēdināšanas organizēšanai, piemērojot gan dažādus pusdienu pārtraukuma laikus, gan nodrošinot ēdināšanu papildus telpās. Skolas centīsies pārkārtot mācību procesu tā, lai uz/no mācību stundām pārvietotos nevis skolēni, bet gan skolotāji, tomēr būs mācību priekšmeti (sports, mājturība, dabaszinību kursi u.c.), kuros mācību stundas notiks arī specializētajos kabinetos.

Īpaša loma būs vecākiem, jo viņiem jāseko līdzi savu bērnu veselības stāvoklim un, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), ir jādodas pie medicīnas darbinieka un par to jāinformē arī skola. Joprojām spēkā pavasarī noteiktais princips – ja skolēns ir atgriezies no valsts, kuru Slimību profilakses un kontroles centrs ir iekļāvis valstu sarakstā, no kurām atgriežoties ir jāievēro 14 dienu  pašizolācija, skolēnam tātad ir jābūt mājās, skola šajā laikā šim skolēnam nodrošinās individuālu attālināto mācību procesu. Skolēniem, kuri uz izglītības iestādi dodas ar sabiedrisko vai pašvaldības transportu, būs jānodrošina elpošanas ceļu aizsegs (lakats, šalle, maska utml.). Izglītības iestādēs būs jāievēro higiēnas prasības, t.sk., roku dezinfekcija.

Katrā izglītības iestādē tiks izstrādāta kārtība par mācību procesu šajā mācību gadā, ar šo kārtību būs jāiepazīstina gan izglītojamie, gan viņu vecāki. Izglītības iestādes tiks aicinātas līdz 26. augustam par jaunā mācību gada norisēm informēt katru vecāku vai nu individuāli, vai caur e-klasi. Ja valstī vai reģionā situācija ar Covid -19 būtiski pasliktināsies, pašvaldībai būs jāpieņem lēmums daļēji (dažās klasēs) vai pilnībā pāriet uz mācību procesu attālināti. Pašvaldība šobrīd izstrādā paraugkārtību, kura ietvers metodiskus ieteikumus, kā organizēt mācību procesu jaunajā mācību gadā, ietverot tajā gan prasības izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē, gan prasības, kuras jāievēro izglītības iestādē (mācību process, ēdināšana, ārpusstundu pasākumi u.c.).

Tomēr cerēsim, ka, visiem kopā ievērojot svarīgākās higiēnas un distancēšanās prasības, pašvaldībai nevajadzēs pieņemt citus lēmumus un mācības visu mācību gadu noritēs klātienē – tātad izglītības iestādē, kā arī ārpus skolas (bibliotēkas, muzeji, ekskursijas un pārgājieni).

Vēlam visiem jaunajā mācību gadā izturību, sapratni, kā arī stipru veselību un sparīgu darbošanos!

Rēzeknes novada Izglītības pārvalde

WWW.rezeknesnovads.lv

   
© ALLROUNDER