Gaigalavas pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība
ar 2020.gada 1.septembri

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 Lasīt šeit -    Kārtība Gaigalavas pamatskolā

   
© ALLROUNDER