Gaigalavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas

mācību procesa organizēšanas ar   2020.gada  1.septembri kārtība

Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

Lasīt šeit -    Kārtība Gaigalavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā (Rikavā)

   
© ALLROUNDER