Gaigalavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas mācību procesa organizēšanas ar   2020.gada  1.septembri kārtība

(Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts)

 

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta 

2020.gada  noteikumu  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības

pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 Lasīt šeit -    Kārtība Gaigalavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā (Rikavā)

   
© ALLROUNDER