Stāstnieki no Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš”

Stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA”

 

    Konkursa mērķis un uzdevumi ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā. Mutvārdu kultūras izpratnes veicināšana, stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, rosinot pašizpausmi stāstīšanas jomā un aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā. Stāstīt prasmes un valodas izjūtas attīstīšana, vārdu krājuma bagātināšana. Tas notiek novembra beigās un decembra sākumā.

   Stāstījums ir latviešu literārā valodā, dialektā vai izloksnē. Uzstāšanās ilgums ir ne vairāk par piecām minūtēm. Uzstāšanās sākumā konkursa dalībnieks īsi iepazīstina ar sevi (vārds, uzvārds, dzīves vieta, folkloras kopa, var būt arī īss pašraksturojums) un paša izvēlētā secībā stāsta:

  • vienu latviešu vai citas tautas pasaku,
  • vienu neparastu gadījumu no savas vai vecāku, radinieku, draugu vai skolas dzīves,
  • vienu īsu sižetisku prozas žanru, piemēram, ātrrunu, spoku stāstu, anekdoti.

Arī Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš” dalībnieki šajā konkursā piedalījās attālināti, nosūtot žūrijai videoierakstus.

Konkursa pusfinālā piedalījās četri skolēni, sagādājot sev, saviem vecākiem, skolotājiem un skolai prieku par padarīto.

1.klases skolnieks ZEMGUS  LĀCIS – 1.pakāpe un tituls “Vislielākais stāstnieks”. Saņēma arī diplomu “Žūrijas simpātija”.

2.klases skolniece EVELĪNA VĀVERĀNE – 2.pakāpe un tituls “Lielā stāsniece”.

4.klases skolnieks MARKUSS RAGAUŠS – 2.pakāpe un tituls “Lielais stāstnieks”.

5.klases skolniece ELĪNA POČA – 1.pakāpe un tituls “Vislielākā stāsniece”.

Konkursa finālā labi rezultāti un paldies par sadarbību :

  • 2.pakāpe Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas „Purineņš” dalībniecei, 5. klases skolniecei Elīnai Počai, Lielajai stāstniecei XXIV stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa 2020”. Pedagogs Rasma Igaune, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
  • 2.pakāpe Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas „Purineņš” dalībniekam, 1. klases skolniekam Zemgum Lācim, Lielajam stāstniekam XXIV stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa 2020”. Pedagogs Rasma Igaune, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Paldies vecākiem par atbalstu, gatavojoties konkursam!

Folkloras kopas “Purineņš” vadītāja Rasma  Igaune

   
© ALLROUNDER