“Purineņa” lielie anekdošu stāstnieki - ANEKDOŠU VIRPULIS 2021

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

 

Katram dalībniekam jāsagatavo „anekdošu pūrs”, kurš ir pietiekami liels, lai ar to pietiktu tālāk aprakstītajā anekdošu stāstīšanas situācijā.

LIELI  MALAČI  bija 1.klases skolnieki, kuri piekrita mācīties anekdotes un gatavoties konkursam, tikāmies  Zoom platformā - folkloras kopas “Purineņš” dalībnieki  ROBERTS BRENCIS un ZEMGUS LĀCIS.

Ziemeļlatgales novada pusfinālā abi zēni izpelnījās žūrijas simpātijas un ieguva 1.pakāpes diplomus un titulus “Vislielākie stāstnieki”.

Konkursa finālā 1.aprīlī  Robertam 3.pakāpe un “Lielais smīdinātājs”, bet Zemgum 1.pakāpe un “Ekselentais smīdinātājs”.

 Konkursa MĒRĶIS - Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.. UZDEVUMI - Uzturēt un attīstīt stāstīšanas tradīciju, līdzdarbojoties mutvārdu tradīcijā un rosinot pašizpausmi mutvārdu stāstīšanas jomā, izkopt humora izjūtu un anekdošu stāstīšanas iemaņas bērnu un jauniešu vidū.

   Anekdošu virpulis” no 1.-26.martam notiek tiešsaistē savā folkloras kopā, fināls – Smieklu dienā – 2021.gada 1.aprīlī tiešsaistē Zoom platformā.

      Katram fināla dalībniekam, ievērojot vērtēšanas kritērijus un šo nolikumu, vērtēšanas komisija piešķir: Mazā, Lielā, Dižā vai Ekselentā smīdinātāja nosaukumu.

Dažas anekdotes par skolu:

Skolotāja stundā jautā:
-Anita, pasaki, - ko tu vakar mājās darīji?
Anita priecīgi atbild:
-Palīdzēju māmiņai pildīt savus skolas uzdevumus!

-Sakiet, skolotāj, vai cilvēku var sodīt par to, ko viņš nav izdarījis?
-Protams, ka nevar.
-Vai cik labi!  Es neesmu sagatavojis stundas!

Skolotāja:- Pēterīt, kāpēc tu nokavēji stundu?
Pēterītis:- Tāpēc, ka pulkstenis bija apstājies.
Skolotāja:- Miķeli, bet kāpēc tu nokavēji stundu?
Miķelis:- Es iegriezu pirkstā.
Skolotāja:- Un tu, Mārtiņ
Mārtiņš:- Man dikti sāpēja galva.
Skolotāja:- Jānīt, kāpēc tu raudi?
Jānītis:- Viņi jau visu pateica, un man nav ko sacīt…

           

Skolotāja: -Bērni, kā jūs domājat, cik augsta ir skola?

Jānītis: - 1 metru un 20 centimetru.

Skolotāja:  -Kāpēc tu tā domā?

Jānītis: - Jo man tā ir līdz kaklam.

Paldies skolēniem un vecākiem par sadarbību!

Folkloras kopas “Purineņš” vadītāja Rasma Igaune

   
© ALLROUNDER