Veselības nedēļa Gaigalavas pamatskolā   

 

Vairākus gadus pēc kārtas Latvijas Tautas sporta asociācija rīko pasākumu “Latvijas veselības sporta nedēļa”, kuras galvenais mērķis ir popularizēt sportisku, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, iesaistīt  sportiskās un fiziskās aktivitātēs vairāk kā 15% Latvijas iedzīvotāju.

Šogad  Starptautiskā veselības nedēļa norisinājās no 22. – 28. novembrim visā Latvijā.

Arī Gaigalavas pamatskolas skolēni kārtējo reizi aktīvi iesaistījās šajā pasākumā.

Skolēniem tika piedāvātas šādas aktivitātes:

1.- 3.klasei -  rīta rosme un šķēršļu josla;

4.- 6.klasei -  jautrās stafetes;

7.- 9.klasei -  draudzības aplis uz slēpēm, kā arī izturības, veiklības un kustību koordinācijas vingrinājumi.

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī visas aktivitātes notika sporta stundas ietvaros.

Mūsu pasākuma galvenais mērķis bija  nevis noteikt labākos un stiprākos, bet gan iesaistīt skolēnus dažādās aktivitātēs, kas veicinātu aktīvu laika pavadīšanu, veselības nostiprināšanu, prasmi sadarboties un atbalstīt vienam otru.

Sporta skolotāja Jekaterina

20211206 112918    20211206 102645    20211206 094238 

   
© ALLROUNDER