Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošana Gaigalavas pamatskolā

IMG 20211011 WA0016

 

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.


2021./2022.mācību gada 1.mācību semestrī Gaigalavas pamatskolā veiksmīgi īstenota programma “Latvijas skolas soma”. Ņemot vērā Kultūras ministrijas un Latvijas valsts simtgades biroja izstrādātos metodiskos ieteikumus, programmas ieviešanā akcentējām vairākus principus, t.sk., visu klašu grupu iesaisti, līdzsvaru starp tradicionālo un laikmetīgo, kā arī norišu saikni ar tiešo mācību procesu.

4.-9.klašu skolēni septembrī Naukšēnu Cilvēkmuzejā apmeklēja muzejpedagoģisko nodarbību ar foto orientēšanos “Disko solī cauri muzejam un parkam”. Skolēni caur spēli atraktīvi izspēlēja uzdotos uzdevumus, uzzināja daudz jauna par Naukšēnu novadu un dabu. Pirmā spēles daļa notika muzeja telpās, otrā daļa pa muzeja parku. Naukšēnu Cilvēkmuzejs vēsta par Ziemeļvidzemes un īpaši Naukšēnu novada vēstures notikumiem caur konkrētu indivīdu pieredzi, ļaujot mūsdienu cilvēkam labāk izprast iepriekšējo paaudžu likteņu un vēsturisko notikumu kopsakarības un padarot pieejamas plašākai sabiedrībai materiālās un nemateriālās vēstures liecības, tādējādi caur reģiona kultūrvēstures zināšanām palīdzot cilvēkiem pieņemt šodienai būtiskus lēmumus. Skolēni atzina, ka nodarbība bija ļoti izzinoša un interesanta, īpaši aizraujoša bija foto orientēšanās.

1.-3.klašu skolēni oktobrī devās uz Jēkabpili, lai iepazītos ar Krustpils pili. Vēstures muzejā gide iepazīstināja ar krāšņo muzeju un interesantiem un aizraujošiem stāstiem par pils vēsturi. Muzejā bija apskatāmi dažādi objekti – darbarīki, gleznas, mēbeles, apģērbi un citi. Skolēni bija ļoti ieinteresēti, jo gide savu stāstījumu apvienoja ar digitālām ierīcēm un uzdevumiem.

1.-4.klašu skolēni 20.decembrī ar interesi noskatījās digitālo pantomīmas un cirka izrādi - jautru un pārsteidzošu izrādi, kurā tēli ar dažādiem un pilnīgi atšķirīgiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem spēj attēlot jeb izstāstīt savu stāstu. Skolēni sastapās ar Cilvēku Iguānu, kurš pārsteidza ar savu pārdabisko lokanību un, kurš, visu acu priekšā, ielīda mazā caurspīdīgā kastītē. Meiteni, kas žilbināja ar brīnumkrāšņām uguns gaismiņām. Un Mīmu - kas mudināja sapņot atvērtām acīm. Stāsts sākās ar galveno varoni - sapņotāju, kurš ceļo pa dzīvi ar savu iespēju koferi. Sapnis ir virziens kurā doties. Sapnis ir būt laimīgam. Pa ceļam viņš sastop Iguānu un meiteni - mīlestību un draudzību, kas pilna ar spēlēm, entuziasmu un spilgtu fantāziju. Beigās visa trijotne apvienojas kopīgā sapņošanā. Jo tad, kad sapnis ir īstenots, var un vajag pieslēgt savu fantāziju, jo tikai tā var bagātināt dzīvi.

Bērniem patika, ka mākslinieki ar žestiem un mīmiku izteica savas emocijas un izstāstīja stāstu. Ļoti patika cilvēks - gumija, kas bija ļoti lokans un varēja savu garo ķermeni ietilpināt vienā mazā kastē. Patika meitene, kas žilbināja ar brīnumkrāšņām uguns gaismiņām un darbojās ar riņķiem. Ļoti smieklīgs bija un sasmīdināja cilvēks balonā. Mīms patika, jo mudināja aizdomāties un pasapņot. Pēc izrādes skolēni tika iepazīstināti ar mīma un kļišņika profesiju un rādīta neliela meistarklase, bet tikai dažiem izdevās atkārtot pantomīmas un plastiskās akrobātikas elementus.

5.-9.klašu skolēni 21.decembrī noskatījās digitālo cirka/teātra izrādi “Zemūdens burbuļu izrāde”. Izrāde bija krāšņa un spilgta ar dažādiem interesantiem elementiem un atribūtiku. Aizraujoši bija vērot ne tikai milzīgos burbuļus, bet arī izrādes varoņus. Izrāde norisinājās zemūdens pasaulē un šī pasaule bija izkrāšņota ar ziepju burbuļu mākslu, burvju mākslu, akrobātiku, žonglēšanu, aktiermeistarību, zīmēšanu ar smiltīm, dejām, pantomīmām. Ļoti patika izrādes dalībnieku tērpi - aļģes, medūzas. Izrādē skolēni iepazina dažādus skatuves mākslas jomu elementus: aktiermeistarību, zīmēšanu smiltīs, dejas, pantomīmu. Patika skaņu efekti un lāzerstaru izmantojums gaismas efektu radīšanai. Skolēnu atziņas pēc izrādes: „Bija interesanta mūzika, daudz interesantu tēlu. Tika uzburta zemūdens karaļvalsts ar visiem tās iemītniekiem, izmatojot krāšņus tērpus un burbuļu efektus. Sākumā izrāde likās dīvaina, taču tā bija ļoti interesanta.” Dažiem skolēniem visvairāk patika priekšnesumi, kuri sevī slēpa zināmu daļu mistikas: „Man likās brīnumaini tas, ka darbība norisinās uz skatuves, bet skatoties tu to aizmirsti, liekas, ka pats esi nokļuvis mistiskā zemūdens burbuļu pasaulē.” Skolēni bija sajūsmā par redzētajām daudzveidīgajām iespējām radīt un pārveidot dažādas konsistences burbuļus. Patika gleznošana ar smiltīm. Dažiem patika akrobāti: „Ja būtu burbuļi vien, 30 minūšu liktos pietiekoši, bet izrādi atdzīvināja prasmīgie un izveicīgie akrobāti.” Visi skolēni atzina, ka klātienē izrādi skatīties, protams, būtu efektīvāk, taču visi piekrita, ka guvuši estētisku baudījumu.

Programma “Latvijas skolas soma” ir nozīmīga sasaiste ar mācību procesu, īpaši, ieviešot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Skolēni ar nepacietību gaida nākošā mācību semestra programmas aktivitātes.

Direktores vietniece izglītības jomā Ineta Kruste

   
© ALLROUNDER