SPĒLĒ Gaigalavas pamatskolas “Purineņš”folk3

 

Tradicionālās muzicēšanas video konkurss „KLABERJAKTE 2021”, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

     Mērķi un uzdevumi - Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā. Popularizēt individuālo muzicēšanu un kapelu muzicēšanas tradīcijas, īpaši izceļot tradicionālo kapelu, individuālos stabuļu, kokļu, vijoļspēles, ermoņiku un dūdu spēles izpildītājus. Sagatavot tradicionālās instrumentālās muzicēšanas paraugus bērnu un jauniešu Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” sarīkojumu laureātu koncertiem Latvijas novados un XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk- Svētki) folkloras programmai “Rotā saule, rotā bite”.

Ziemeļlatgales novada konkursa  pusfinālā dalībnnieki- jaunākajā grupā (7 līdz 11 gadiem) un vidējā grupā (12 – 16 gadiem):

 Ziemeļlatgales tradicionālais muzicēšanas konkurss „Klaberjakte” 31.05.2021. Rēzeknē

5.

5.

5.

5.

6.

4.

4.

4.

6.

M.E.Graudiņa

E.Poča

M.Zvaigzne

M.Drulis

A.Zapāne

I.Dārzniece

E.Valtere

M.Ragaušs

L.Laizāne

  I pakāpe-

tituls „Vislielākais muzikants”

II pakāpe-

tituls

„Lielais muzikants”

 

 Konkursa “Klaberjakte” videofināls notika no 10.06.21. līdz 30.06.21.

Finālā piedalījās Elīna  Poča – spēlēja vijoli, Elizabete Marta Graudiņai– spēlēja stabuli, Madara Zvaigzne– spēlēja stabuli, Martins Drulis - spēlēja stabuli un Agnese Zapāne – spēlēja stabuli.

 

 Priekšnesuma ierakstam videoformātā bija jāievēro šādi nosacījumi: muzikants/i filmēts/i pilnā augumā vai gandrīz pilnā augumā ar video kameru, foto aparātu vai telefonu, kas atrodas uz statīva vai stabila pamata, nevis turēts rokā, HD (vai izņēmuma kārtā SD) kvalitātē, kadrējums horizontāli (nevis vertikāli), skaņai bija jābūt skaidri saklausāmai, un katram muzikantam jābūt atsevišķā failā.

           

Konkursa FINĀLĀ – 2.pakāpes diploms un tituls “Sudraba muzikants” – ELĪNAI,  MADARAI, ELIZABETEI MARTAI, AGNESEI.

3.pakāpes diploms un tituls “Vara muzikants” – MARTINAM.                                                       

PALDIES par darbu attālināti!     

Folkloras kopas “Purineņš”  vadītāja Rasma

     

       

  

   
© ALLROUNDER