“Purineņa” lielie dziedātāji   "DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2021", XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

 

GAIGALAVAS pamatskolas folkloras kopas “PURINEŅŠ” dalībnieki arī piedalījās Ziemeļlatgales novada dziedātāju konkursā. Parasti skolēni paši piesakās, kuri vēlas. Kaut arī mācījāmies attālināti, pulciņa stundās notika mēģinājumi Zoom platformā. Prieks par skolēnu darbu un nopelnītajiem rezultātiem! Paldies arī vecākiem par atbalstu! folk dz2

ZEMGUS  LĀCIS – 1.klase,  tituls “Lielais dziedātājs” un 2.pakāpe pusfinālā.

EVELĪNA VĀVERĀNE – 2.klase,  tituls “Lielā dziedātāja” un 2.pakāpe pusfinālā.

RENARDS ZAPĀNS – 2.klase, tituls “Lielais dziedātājs” un 2.pakāpe pusfinālā.

    

Tradicionālās dziedāšanas video konkurss DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2021, Folkloras programma “Rotā bite, rotā saule”,  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

 Konkursa mērķis - Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā. uzdevumi -

  • Mūzikas kultūras izpratnes veidošana un pašizpausmes rosināšana tradicionālās dziedāšanas jomā. Dziedāšanas prasmju pilnveidošana un dziedāt vēlmes veicināšana bērnu un jauniešu vidē, rosinot daudzveidīga, lokālās tradīcijās sakņota tautasdziesmu repertuāra apgūšanu un pielietošanu mūsdienu situācijā.
  • Teicēju dziedāšanas pieredzes un repertuāra apgūšanas (ja iespējams, tieši pārmantojot tradicionālo dziedāšanu vai izmantojot audio/video ierakstus) sekmēšana.
  • Sagatavot latviešu tradicionālās dziedāšanas paraugus bērnu un jauniešu Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” sarīkojumu laureātu koncertiem Latvijas novados un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk- svētki) folkloras programmām.
  • Konkursam ir trīs kārtas: ceturtdaļfināls (vietējais līmenis), pusfināls (reģionālais līmenis), fināls (valsts līmenis).

     Katra konkursa dalībnieka sniegumu vērtē saskaņā ar šādiem kritērijiem: priekšnesuma muzikalitāte; atbilstība dziedātāja vecumam un spējām; dziedājuma dabiskums; priekšnesuma pievilcība (attiecībā pret auditoriju - klausītāji ir ieinteresēti, attiecībā pret sevi - acīmredzami patīk pašam), skaidra artikulācija un dikcija, variēšana un improvizācija, dažādu balss saišu darbības reģistru lietošana.

Folkloras kopas “Purineņš” vadītāja Rasma  Igaune

folk dz1  folk dz3

 

 

   
© ALLROUNDER