“Teci, teci valodiņa 2022” - stāstnieku konkurss

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.08 PM

 

    Stāstījums ir latviešu literārā valodā, dialektā vai izloksnē un paša izvēlētā secībā stāsta: tautas pasaku, vienu atgadījumu iz dzīves un anekdoti.

   Arī Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš” dalībnieki pieteicās izmēģināt savas spējas, piedaloties konkursā. Tika strādāts gan ar skolotāju, gan ar vecākiem, gan paši centās. Mēģinājumi notika gan klātienē, gan attālināti individuāli Zoom nodarbībās.

      Konkursa pusfinālā (29.11.2022.), kas notika Rēzeknes novada Ozolaines tautas namā, piedalījās pieci skolēni, sagādājot sev, saviem vecākiem, skolotājiem un skatītājiem prieku:

1.klases skolniece LAURA TAUKULE – 2.pakāpe un tituls “Lielā stāstniece”;

1.klases skolniece  LĪVA  BRENCE – 1.pakāpe un tituls “Vislielākā stāstniece”;

2.klases skolnieks  AIVIS  BABRIS – 1.pakāpe un tituls “Vislielākais stāstnieks”;

3.klases skolniece  IEVA  SPĪČA – 1.pakāpe un tituls “Vislielākā stāstniece”;

7.klases skolniece  ELĪNA POČA – 1.pakāpe un tituls “Vislielākā stāsniece", saņēma arī diplomu “Žūrijas simpātija”.

Lielu prieku bērniem sagādāja arī pankūku cepšana, kas notika pēc katras grupas uzstāšanās. “Purineņa” bērni tās sacepuši īpaši daudz.

   Konkursa finālā (03.12.2022.) Rīgas Latviešu biedrības namā piedalījās Gaigalavas pamatskolas  trīs skolēni, kuri paspēja uzstāties, apskatīt Rīgu, apciemot “Lido centra” lielo egli, satikties ar paziņām un paldies viņiem par sadarbību :

2.pakāpe ELĪNAI  POČAI, Lielajai stāstniecei XXVI stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa 2022”. VISC diploms.

3.pakāpe AIVIM  BABRIM, Mazajam stāstniekam XXVI stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa 2022”. VISC diploms

3.pakāpe IEVAI  SPĪČAI, Mazajai stāstniecei XXVI stāstnieku konkursā „Teci, teci, valodiņa 2022”. VISC diploms.                   

Paldies vecākiem par atbalstu, gatavojoties konkursam!

Folkloras kopas “Purineņš” vadītāja Rasma  Igaune

 

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.07 PM

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.06 PM

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.05 PM 1

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.04 PM

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.05 PM

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.12 PM

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.10 PM

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.09 PM

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.14 PM 1

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.15 PM

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.14 PM

WhatsApp Image 2022 12 17 at 4.58.13 PM

   
© ALLROUNDER