Gaigalavas pamatskolas skolēni pētīs Latvijas vēsturi

 

2015. gada 17. aprīlī noslēdzās Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu konkurss skolēniem „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”. Konkursam tika iesniegti 165 pieteikumi, no kuriem žūrija atbalstīja 80, viens no tiem bija Gaigalavas pamatskolas izstrādātais projekts.

Projekta realizācijai tika piešķirti sertifikāti 400 eiro vērtībā, ko pasniedza svinīgajā noslēguma pasākumā Rīgas Latviešu biedrības namā. Projekta mērķi ir veicināt Latvijas vēstures izzināšanai veltīto ārpusklases pasākumu norisi skolās, attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados, kā arī sekmēt Latvijas vēstures kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā.

Noslēguma pasākumā projektu koordinatoriem bija iespēja redzēt un iepazīties klātienē ar Rīgas Latviešu biedrības vēsturi, noklausīties Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja Gunta Gailīša interesanto stāstījumu, kā arī tika izrādīts liels pagodinājums – iespēja parakstīties Brīvības pieminekļa Goda grāmatā!

Izsakām pateicību visiem projektu konkursa organizatoriem un iniciatoriem par dāvāto iespēju apceļot mūsu dzimtenes ievērojamākās, vēsturiskiem notikumiem bagātās vietas. Jāpiebilst, ka šī projekta ietvaros varēsim ceļot jau otro gadu pēc kārtas!

 

 

 

Mores kaujas muzejā 2014. gadā

 Foto: Maruta Krustāne

 

Maruta Krustāne

Gaigalavas pamatskolas skolotāja,

projekta koordinatore

   
© ALLROUNDER