Gaigalavas pamatskola Latvijas vēstures pētījumos


Pateicoties Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu konkursā iegūtajām finansēm, Gaigalavas pamatskolas skolēniem bija iespēja ieskatīties dažās Latvijas vēstures lappusēs.

29. aprīlī projekta ietvaros Gaigalavas pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni apmeklēja Āraišu ezerpili. Tā bijusi seno latgaļu pastāvīgi apdzīvota vieta 9.-10. gadsimtā, kas aizsardzības nolūkā celta Āraišu ezerā uz saliņas. Aiz ezerpils apskatīja Āraišu kastellas tipa viduslaiku pils drupas.

Vēlāk skolēni Drabešu pagasta Amatās iesaistījās vēsturiski izzinošās aktivitātēs „Meža kaujas”– noklausījās interesanto gidu stāstījumu par Brīvības cīņām 1919. gadā Cēsu pusē, aplūkoja vēsturiskās fotogrāfijas un atrastās munīcijas paliekas, kā arī paši iejutās cīnītāju lomā.

Izsakām pateicību visiem projektu konkursa organizatoriem un iniciatoriem par dāvāto iespēju apceļot mūsu dzimtenes ievērojamākās, vēsturiskiem notikumiem bagātās vietas.

Maruta Krustāne
Gaigalavas pamatskolas skolotāja, projekta koordinatore

   
© ALLROUNDER