„PURINEŅŠ” - XI  Latvijas  skolu  jaunatnes  Dziesmu un deju svētkos

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie, nozīmīgākie un senākie skolu jaunatnes tautas mākslas kolektīvu svētki Latvijā, vienlaicīgi kalpojot par potenciālo dalībnieku sastāva veidotāju Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Šie ir svētki, kuros ne tikai mācāmies un kopjam mūsu tradīcijas, bet piedalīšanās tajos ir kā balva par neatlaidīgu darbu 5 gadu garumā. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcija aizsākusies 1960. gadā, kad 23. jūnijā Rīgā no 178 Latvijas skolām sapulcējās vairāk nekā 8,5 tūkstoši jauniešu. Tolaik repertuāra pamatā bija dziesmas krievu valodā, bet dziesmu latviešu valodā bija maz. Turpmākajos gados dalībnieku skaits skolēnu dziesmu svētkos pakāpeniski pieauga, kā arī repertuārs latviešu valodā pakāpeniski pilnveidojās, un jau VI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos bērnu koris diriģenta Leonīda Vīgnera pavadībā izpildīja mūsu valsts himnu Baumaņu Kārļa „Dievs, svētī Latviju”. Laiks pēc neatkarības atjaunošanas skolēnu dziesmu svētkiem saistās ar Svētku programmas un dziesmu repertuāra bagātināšanos tās visdažādākajās izpausmēs. Kopš 2003. gada svētki ir iekļauti UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardabu klasē.

Gaigalavas pamatskolas folkloras kopa “PURINEŅŠ” bija starp tiem kolektīviem, kas piedalījās Skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā. Folkloras kopu skatē mēs ieguvām I pakāpi un augstu žūrijas novērtējumu. Centīgi un ar labiem rezultātiem piedalījāmies dažādos konkursos visa mācību gada garumā – stāstnieku “Teci, teci valodiņa”, muzikantu “Klaberjakte”, dziedātāju “Dziesmu dziedu kāda bija”, dancotāju “Vedam danci” un rotaļu programmu „Rotaļu raksti” konkursos. Latvijas mērogā, pēc kopējā punktu skaita, esam 6.vietā no 126 bērnu un jauniešu folkloras kopām. Esam nopelnījuši Līvu Akvaparka „Laureāta” kartes, kas dod iespēju kolektīva- laureāta sastāvā baudīt ūdens priekus 4 stundu garumā bez maksas. To mēs izmantojām 3.septembrī. Paldies! Esam saņēmuši arī Dziesmu svētku organizatoru Diplomus un pateicības rakstus.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisinājās Rīgā no 2015. gada 6.-12.  jūlijam, kad Rīgā no Latvijas malu malām sabrauca aptuveni 37400 bērnu un jauniešu, kā arī kolektīvi no latviešu diasporām, kas izteikuši vēlmi šogad piedalīties Svētkos. Nedēļas laikā bija paredzēta plaša programma ar vairāk nekā piecdesmit dažādiem pasākumiem. Folkloras kopa „Purineņš” piedalījās pasākumos Brīvdabas muzejā, Svētkos Vērmanes dārzā gan uz mazās, gan uz lielās  skatuves un vakarā danču pasākumā, programmā „Rotaļu raksti” pie Brīvības pieminekļa, Svētku gājienā, Noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē. Laura Skudriņa uzstājās Laureātu koncertā, kas notika J.Vītola Mūzikas Akadēmijā. Apmeklējām atklāšanas pasākumu 11.Novembra krastmalā, braucām ar tramvaju, bijām 3D filmā, bijām pie jūras. Bet kur vēl veikalu apciemojumi un vakara izklaides....

Šogad svētku gaisotni paspilgtināja saturiskais ietvars - BURT(u)BURVĪBA un Svētku sauklis „Pats skani, līdzi skani”. Vēlos pateikties visiem par savstarpējo sapratni un izpalīdzību, par izturību, draudzību un svētku prieku! Esam atkal ceļā uz nākošajiem Dziesmu svētkiem! Lai veicas!

Skolotāja un folkloras kopas „Purineņš” vadītāja Rasma  Igaune

Fotogalerija

 

 

   
© ALLROUNDER