„Zvaigznīšu parāde” Gaigalavas pamatskolā

 2013.gada 25.janvārī Gaigalavas pamatskolas skolēni un skolotāji pulcējās uz interesantu pasākumu „Zvaigznīšu parāde”, jo uzmanības centrā bija tie bērni, kuri vēlējās parādīt savas spējas, aizraušanos un talantu.

  Lai savu talantu pilnveidotu, nepieciešams ilgs un neatlaidīgs darbs, un šī darba augļus centās parādīt bērni gan saviem skolasbiedriem, skolotājiem un arī žūrijai. Un kas zina, varbūt tuvākajā nākotnē kāda jauna Latvijas zvaigzne nāks arī no mūsu vidus, kas ar savu talantīgumu apburs visus un nesīs Gaigalavas un arī Latvijas vārdu pasaulē!

 Konkurss "Mini mīklu 1.- 4.klasēm"
 

       Andreja diena tiek atzīmēta ik gadu 30. novembrī, turklāt tā uzskatāma arī par pēdējo veļu nakti. Iespējams, tādēļ šīs svinamās dienas vakarā dažādiem gariem un veļiem nestas dāvanas. Savukārt dažviet ap Andrejiem sācies bluķa velšanas laiks. Jaunas meitas un puiši, līdzīgi kā Mārtiņdienā, gājuši čigānos, kā arī zīlējuši nākotni Andreja vakarā jānovāra vistas ola, jāpārgriež gareniski uz pusēm un jāliek iecerētajam paslepus pagalvī – varēšot to pielabināt. Mūsu senči šajā svētku dienā minēja mīklas.

   
© ALLROUNDER