"MANA  DZIESMA  LATVIJAI"

     Jau sesto reizi Latvijas mēnesis tiek ieskandināts ar koru un vokālo ansambļu sadraudzības  dziedāšanas pasākumu “Mana dziesma Latvijai”. Šogad  pasākums notika  Dricānu Tautas namā, kas  pulcināja apmēram 180 mazākus un lielākus pašmāju dziedātājus no Maltas, Dricānu, Tiskādu un Kaunatas vidusskolas, no Sakstagala, Gaigalavas, Feimaņu, Rikavas un Liepu pamatskolas, no Maltas speciālās internātpamatskolas, kā arī ciemiņus no Viļānu un Riebiņu vidusskolām. 

   Koncerts tika atklāts ar U. Stabulnieka dziesmu “Nāk rudens apgleznot Latviju”, ko dziedāja visi. Koncerta repertuārs bija daudzveidīgs un plašs, tā laikā izskanēja dažādas  dziesmas par Latviju, dzimteni, pavasari, sapņiem.

Skolas vecāku sapulce 13.oktobrī plkst.12.00.

 

Darba kārtībā:

 

1. Sadarbībā ar projekta "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā" nodarbība par atkarību mazināšanas tēmu-

Kā rīkoties, ko darīt, lai bērnam nerastos atkarība?

Nodarbības mērķis: kritiskā domāšana un problēmu risināšanas prasmju pilnveidošana pedagogiem un vecākiem bērnu atkarību veidošanās risku samazināšanai.

Nodarbības vadītāja: Mg.paed., Mg.sc.sal. Aloida Jurčenko.

2. Skolas informācija - skolas direktore I.Ūsīte, direktores vietniece I.Kruste.

3. Klašu vecāku sapulce -klašu audzinātāji.

4. Vecāku tikšnās ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Eiropas sporta nedēļa 2017.

   22. septembrī, sākoties Eiropas sporta nedēļai, 563 norises vietās visā Latvijā notika „Olimpiskā diena 2017”, kas kopā pulcēja 136 704 dalībniekus no 97 Latvijas novadiem un pilsētām.

  „Olimpiskās dienas 2017” pasākumi notika gandrīz katrā Latvijas novadā. Gaigalavas pamatskolas skolēni  arī piedalījās Olimpiskajā rīta vingrošanā.

 29. septembrī 5. klases un 2. klases skolēni piedalījās Eiropas sporta nedēļas kampaņā- sporta nodarbība ar futbola elementiem.  

Sporta skolotāja A.Ceirule

Fotogalerija

 

 

Skolēnu pārvadājumu maršrutu grafiks 

2017./2018.mācību gada 1.septembrī

 Strūžāni - Dziļāri - Gaigalava

  uz skolu no skolas
Gaigalava   14.25
Strūžanu Jaunsaimnieki 10.25  
Strūžanu Jaunsaimnieki 10.30  
Vecstrūžāni 10.35  
Vējpļavas 10.37  
Krēsle 10.38  
Pūdinava 10.42  
Dziļāri 10.45  

Žogotas – Garanči – Puisāni – Gaigalava

  uz skolu no skolas
Gaigalava   14.00
Žogotas 10.00  
Garanči 10.05  
Puisāni 10.10  
Kraukļi 10.12  
Dērvaniene 10.15  

Nagļi – Īdeņa –Gaigalava

  uz skolu no skolas
Bernāni 10.00  
Nagļi 10.05  
Īdeņa 10.15  
Gaigalava 14.00

  Veselības nedēļa Gaigalavas pamatskolā

  No 29. maija līdz 4. jūnijam visā Eiropā un arī Latvijā norisinājās Veselības nedēļa, kad iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, dzimuma un sportiskās sagatavotības, tiek mudināti piedalīties dažādās veselīgās fiziskās aktivitātēs. Latvija šajā kampaņā piedalījās jau sesto gadu un dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug.

 Gaigalavas pamatskola šajā pasākumā piedalījās jau trešo gadu. Skolēniem tika piedāvātas aktivitātes:

                                    ◦ Katram savi kilometri;

                                    ◦  Lēkšanas diena.

  Lēkšanas dienā, mēs izpildījām tāllēkšanu no vietas.  Saskaitot katra skolēna rezultātu, visi kopā aizlecām 82,09 metrus. Otrs vingrinājums lēkšanas dienā, bija palēcieni ar lecamauklu vienā minūtē - izpildījām 3370 palēcienus.

 Labākie lēcēji ar lecamauklu:

   
© ALLROUNDER