Projektu nedēļa 17.-21.februāris

Projektu nedēļas tēmas

 

1.klase – Latviešu tautas pasakas.

2./3.klase – Mans vārds.

Vienā pulkstenī laiks mūs ielicis,
Un mēs visi tā minūtes skaitām,
Un atkal aicina solā apsēsties,
Un gadus pāršķirt kā lappuses grāmatā,
Jo dāvāts tiek tikšanās prieks,
Kas atkal durvis ver dzimtajā skolā…

 

2014.gada 24. maijā

 

Aicinām uz Gaigalavas skolas 120.gadu un vidusskolas 55.gadu jubilejas svinībām absolventus, skolotājus, darbiniekus, vecākus

 

Reģistrācija skolā no plkst.15.00

Sarīkojums kultūras namā plkst. 17.00

Informācija t.: 64644519

         mob.t.: 28621625

Gaigalavas pamatskolas skolas saime

Katru gadu eņģelis nones lejā baltu, pārslām apvītu stāstu………

Mēs veram to vaļā, un visapkārt birst trauslas sniega zvaigznes.

Tur nav neviena vārda, tikai vieglo pārslu burvīgais raksts mums stāsta, ka ir klāt Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

Adventa laiks ir sarakstīšanās ar debesīm – četras sveces - mīlestības, cilvēcības, miera un piedošanas vēstules.

Visvairāk to var attiecināt uz Ziemassvētku laiku, kad aizdedzot pirmo svecīti Adventa vainagā, katrs ceram uz šo svētku atnākšanu arī savās sajūtās.

Aizdedzot sveci Mīlestībai, Cerībai, Ticībai un Mieram, domājam par šīm svarīgākajām dzīves pamatvērtībām. 

Svētku īpašais notikums sākas ar gaidīšanu, gatavošanos un domāšanu.

Padomāsim par to, kas mums katram ir Ziemassvētki!

Gaigalavas pamatskolas komandai

"Sniegpārsliņas" 1.vieta Rēzeknes novadā!

  Pirmās un ceturtās klases komanda, piecu dalībnieku sastāvā, piedalījās Rēzeknes novada konkursā - Mini mīklu, kurš notika 2013.gada 6. decembrī. 

 Sporta diena „Varenais Lāčplēsis”

11. novembrī skolā tika rīkota sporta diena „Varenais Lāčplēsis” 1. – 9. klasēm. Sacensībās skolēniem un skolotājiem bija jāizpilda dažādi veiklības, ātruma, precizitātes un spēka vingrinājumi.

1. vingrinājums – zaķa lēciens:

Mammadaba projekts “Dēka mežā”  Ezerniekos

  Katru gadu Gaigalavas pamatskolas skolēni aktīvi piedalās Mammasdabas projekta aktivitātēs, gan Dabas draugu pulciņa, gan savas klases ietvaros. Šogad Mammasdabas projektā iesaistījās  4.-9. klases skolēni.

  Arī šoreiz tā bija orientēšanās brīvā dabā, un mērotā distance bija 2.2 km. Orientējoties brīvā dabā, var apgūt kartes, kompasa lietošanu, varēja stiprināt komandas saliedētību... Bija interesanti skatīties uz atskrējušo sejām... tās bija emocijas.. Visi stāstīja, ko katrs tika pieredzējis..., cits ēda sārtās un zilganās rudens ogas, cits atkal paspēja iebrist grāvī! 

  Skolotāju diena

    Skolotāju diena daudzviet pasaulē un Latvijā tiek svinēta 6.oktobrī, bet Gaigalavas pamatskolā to svinējām 4. oktobrī. No rīta notika svinīgā līnija, kur tika sveikti  mūsu skolotāji un atraktīvā veidā tika noskaidrots, kāpēc viņi strādā skolā.

Eiropas kultūras mantojuma diena Gaigalavas pamatskolā

 

  Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2013.gadā izsludināja Eiropas kultūras mantojuma dienu tēmu - «Skolas kultūras pieminekļos». Kultūras mantojuma dienas Latvijā norisinājās no 13. - 16.septembrim 49 objektos. Arī Gaigalavas pamatskola tika uzaicināta piedalīties.

 A.S.Latvijas Finieris projekts ,,Bērzs un tā kaimiņi’’

  Nu jau kuru gadu pēc kārtas Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalās A.S. Latvijas Finieris rīkotajos projektos. Līdz šim mācību gadam šajos projektos piedalījās sadarbības skolas - tās bija četrpadsmit, no visas Latvijas. Šajā mācību gadā piedalīšanās projektā tika izsludināta visām Latvijas skolām. Projekta ietvaros ik gadu skolēniem tiek uzdota jauna tēma, lai otrā semestra laikā izzinātu apkārtējo vidi un tuvāko mežu. Savlaicīgi visi projekta dalībnieki tiek iepazīstināti ar projekta nolikumu un vērtēšanas kritērijiem. Šī gada projekta tēma bija ,,Bērzs un tā kaimiņi ”, kuru pētījām visu otro semestri.  

„Zvaigznīšu parāde” Gaigalavas pamatskolā

 2013.gada 25.janvārī Gaigalavas pamatskolas skolēni un skolotāji pulcējās uz interesantu pasākumu „Zvaigznīšu parāde”, jo uzmanības centrā bija tie bērni, kuri vēlējās parādīt savas spējas, aizraušanos un talantu.

  Lai savu talantu pilnveidotu, nepieciešams ilgs un neatlaidīgs darbs, un šī darba augļus centās parādīt bērni gan saviem skolasbiedriem, skolotājiem un arī žūrijai. Un kas zina, varbūt tuvākajā nākotnē kāda jauna Latvijas zvaigzne nāks arī no mūsu vidus, kas ar savu talantīgumu apburs visus un nesīs Gaigalavas un arī Latvijas vārdu pasaulē!

 Konkurss "Mini mīklu 1.- 4.klasēm"
 

       Andreja diena tiek atzīmēta ik gadu 30. novembrī, turklāt tā uzskatāma arī par pēdējo veļu nakti. Iespējams, tādēļ šīs svinamās dienas vakarā dažādiem gariem un veļiem nestas dāvanas. Savukārt dažviet ap Andrejiem sācies bluķa velšanas laiks. Jaunas meitas un puiši, līdzīgi kā Mārtiņdienā, gājuši čigānos, kā arī zīlējuši nākotni Andreja vakarā jānovāra vistas ola, jāpārgriež gareniski uz pusēm un jāliek iecerētajam paslepus pagalvī – varēšot to pielabināt. Mūsu senči šajā svētku dienā minēja mīklas.

   
© ALLROUNDER