Dziedāšanas svētki „Mana dziesma Latvijai” 2015 Lendžos

   Novembris ir īpašs mēnesis mums, mūsu valstij. Katram ir iespēja izvērtēt, ko nozīmē būt latvietim, Latvijas pilsonim. 19. novembrī Rēzeknes novada un pilsētas skolu dziedošie kolektīvi jau ceturto reizi pulcējās Lendžu KN, lai kopīgā skanējumā izdziedātu mīlestību uz Latviju, lūgtu svētību tās augšupejai.                                                

   Katra kolektīva sniegums bija īpašs, tikai viņam raksturīgs. Dziesmām cauri vijās dažādas noskaņas – patriotisms, mīlestība uz savu valsti, prieks, humors, romantika. Visus vienoja kopīgi izdziedātas latviešu, latgaliešu tautasdziesmas, dziesmas no skolēnu dziesmu svētku repertuāra, kas lika atcerēties vasaru, kopīgi piedzīvotus mirkļus Rīgā, Mežaparka estrādē. Paldies visiem kolektīviem un viņu skolotājiem! – organizatore I.Ivanova.

LIELĀ LASĪŠANA 2016

“Cilvēkam ir acis, kas vērstas uz savas dvēseles, sava es izpratni.

Lasīšana cilvēka dzīvē ir svarīgākais augšupejas, pašpilnveidošanās, pašizglītošanās veids”

Š.Amonašvili

 

Mērķis: radīt interesi par grāmatu, par saturu, notikumiem.

Uzdevums: katram skolēnam izlasīt četras grāmatas no piedāvātajām.

Laiks: 14.janvāris – 14.aprīlis.

Katrs pasākuma dalībnieks, kurš būs izlasījis četras grāmatas, saņems pārsteiguma balvu.

 

Pasaules Sniega diena 2016                

  Šā gada 17.janvārī gan visā pasaulē, gan arī vairākās vietās Latvijā ar daudz un dažādiem pasākumiem tika svinēta “Pasaules Sniega diena 2016”, dodot bērniem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega.

   Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs sniega festivāls, kas dod bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega, radīt patīkamas atmiņas, kā arī iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī nākotnē.

Maxima programma

“Savai Skolai”

 

Cienījamie  vecāki!

SIA "Maxima Latvija" no 2.novembra līdz 2016.gada 7.februārim klientu lojalitātes kampaņas ietvaros rīkos Baltijā vēl nebijušu akciju -  Izglītības atbalsta programmu "SAVAI SKOLAI".Tās ietvaros klienti par pirkumu veikalos MAXIMA saņems uzlīmes, ko tālāk varēs novirzīt savai skolai noteikta inventāra iegādei. Uzlīmes jānogādā  skolā un jāiemet īpašā kastē.

Klucīšu diena Dricānos 

   23. oktobrī Dricānu vidusskolā notika ar pulti vadāmo LEGO džipu demonstrācija un citas aktivitātes, Latvijas lielākajā LEGO pilsētā - Mindstorms. Šinīs aktivitātēs piedalījāmies arī mēs, Gaigalavas pamatskolas 3. klase.

Karjeras nedēļa skolā

 

  14.oktobrī 1.- 4. klašu skolēni karjeras nedēļas ietvaros „ Atver durvis uz G. Igauņa mūzikas instrumentu pasauli” apmeklēja mūzikas instrumentu darbnīcu.

„PURINEŅŠ” - XI  Latvijas  skolu  jaunatnes  Dziesmu un deju svētkos

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie, nozīmīgākie un senākie skolu jaunatnes tautas mākslas kolektīvu svētki Latvijā, vienlaicīgi kalpojot par potenciālo dalībnieku sastāva veidotāju Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Šie ir svētki, kuros ne tikai mācāmies un kopjam mūsu tradīcijas, bet piedalīšanās tajos ir kā balva par neatlaidīgu darbu 5 gadu garumā. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcija aizsākusies 1960. gadā, kad 23. jūnijā Rīgā no 178 Latvijas skolām sapulcējās vairāk nekā 8,5 tūkstoši jauniešu. Tolaik repertuāra pamatā bija dziesmas krievu valodā, bet dziesmu latviešu valodā bija maz. Turpmākajos gados dalībnieku skaits skolēnu dziesmu svētkos pakāpeniski pieauga, kā arī repertuārs latviešu valodā pakāpeniski pilnveidojās, un jau VI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos bērnu koris diriģenta Leonīda Vīgnera pavadībā izpildīja mūsu valsts himnu Baumaņu Kārļa „Dievs, svētī Latviju”. Laiks pēc neatkarības atjaunošanas skolēnu dziesmu svētkiem saistās ar Svētku programmas un dziesmu repertuāra bagātināšanos tās visdažādākajās izpausmēs. Kopš 2003. gada svētki ir iekļauti UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardabu klasē.

Vēlēsim skolēnu pašpārvaldi
  • 5. – 6.oktobrī 8.-9.klašu kolektīvi izvirza  7  kandidātus skolēnu pašpārvaldei, arī skolēns pats var pieteikties par kandidātu skolēnu pašpārvaldes vēlēšanām.

  • Kandidātu saraksti vēlēšanu komisijā tiek iesniegti 6.oktobrī līdz plkst.14.00. Vēlēšanu komisija ar kandidātu sarakstiem iepazīstina skolas kolektīvu un sagatavo vēlēšanu biļetenus.

  • Vēlēšanas notiek 9.oktobrī pēc pirmās mācību stundas.

  • Vēlēšanu komisijai 5.-7.klašu kolektīvi izvirza pa 1 skolēnam, kandidatūras piesakot 7.klases audzinātājai I.Mičulei, 6.oktobrī līdz plkst.14.00.

 

MOVE Week

21.09. – 27.09.2015.

    No 21. septembra līdz 27. septembrim daudzās Eiropas valstīs, tajā skaitā arī Latvijā norisinājās ikgadējā Veselības nedēļa jeb MOVE WeeK. Latvija šajā kampaņā piedalījās jau ceturto gadu un tās dalībnieku skaits ar katru gadu aug.

Eiropas Sporta nedēļa Gaigalavas pamatskolā

 

 Eiropas Sporta nedēļa ir jauna Eiropas Komisijas iniciatīva, lai rosinātu sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās ietvaros tiek organizēti jauni pasākumi un izmantotas esošās iniciatīvas, kas veiksmīgi ir īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Eiropas mēroga kampaņa ne vien iedvesmo eiropiešus būt aktīviem sporta nedēļā, bet arī mudina tādiem būt visu gadu.

   
© ALLROUNDER