A.S.Latvijas Finieris projekts ,,Bērzs un tā kaimiņi’’

  Nu jau kuru gadu pēc kārtas Gaigalavas pamatskolas skolēni piedalās A.S. Latvijas Finieris rīkotajos projektos. Līdz šim mācību gadam šajos projektos piedalījās sadarbības skolas - tās bija četrpadsmit, no visas Latvijas. Šajā mācību gadā piedalīšanās projektā tika izsludināta visām Latvijas skolām. Projekta ietvaros ik gadu skolēniem tiek uzdota jauna tēma, lai otrā semestra laikā izzinātu apkārtējo vidi un tuvāko mežu. Savlaicīgi visi projekta dalībnieki tiek iepazīstināti ar projekta nolikumu un vērtēšanas kritērijiem. Šī gada projekta tēma bija ,,Bērzs un tā kaimiņi ”, kuru pētījām visu otro semestri.  

„Zvaigznīšu parāde” Gaigalavas pamatskolā

 2013.gada 25.janvārī Gaigalavas pamatskolas skolēni un skolotāji pulcējās uz interesantu pasākumu „Zvaigznīšu parāde”, jo uzmanības centrā bija tie bērni, kuri vēlējās parādīt savas spējas, aizraušanos un talantu.

  Lai savu talantu pilnveidotu, nepieciešams ilgs un neatlaidīgs darbs, un šī darba augļus centās parādīt bērni gan saviem skolasbiedriem, skolotājiem un arī žūrijai. Un kas zina, varbūt tuvākajā nākotnē kāda jauna Latvijas zvaigzne nāks arī no mūsu vidus, kas ar savu talantīgumu apburs visus un nesīs Gaigalavas un arī Latvijas vārdu pasaulē!

 Konkurss "Mini mīklu 1.- 4.klasēm"
 

       Andreja diena tiek atzīmēta ik gadu 30. novembrī, turklāt tā uzskatāma arī par pēdējo veļu nakti. Iespējams, tādēļ šīs svinamās dienas vakarā dažādiem gariem un veļiem nestas dāvanas. Savukārt dažviet ap Andrejiem sācies bluķa velšanas laiks. Jaunas meitas un puiši, līdzīgi kā Mārtiņdienā, gājuši čigānos, kā arī zīlējuši nākotni Andreja vakarā jānovāra vistas ola, jāpārgriež gareniski uz pusēm un jāliek iecerētajam paslepus pagalvī – varēšot to pielabināt. Mūsu senči šajā svētku dienā minēja mīklas.

   
© ALLROUNDER