Noskaidroti meža olimpiādes finālisti

Pavasaris ik gadu ir rosīgs laiks Meža Olimpiādes dalībniekiem, kuri sacenšas par ceļazīmi uz Meža Olimpiādes finālu. Šajā gadā saņēmām 316 stundu aprakstus, no kuriem 75 tika izvirzīti pusfinālam - interneta spēlei „Mežotājs”. Skolēni aktīvi iesaistījās un aizstāvēja savas skolas godu, kļūstot par īsteniem mežsaimniekiem. Sīvā cīņā noskaidrojās tās sešas skolas, kuru desmit skolēni un pedagogs tiksies 24. aprīlī Tērvetē Meža Olimpiādes finālā.

 Dejotprieks

 Ir pagājusi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt”  tautas deju kolektīvu atlases skate. 7. martā Rēzeknes Kultūras namā valdīja pamatīga rosība, uztraukums, neziņa, pārdzīvojumi jau no paša agra rīta, kad kolektīvi mēģināja savas izvēles un izlozes dejas, kuras būs jāparāda Rīgas žūrijas priekšā. Kopā piedalījās 28 Rēzeknes un Viļānu novadu deju kolektīvi, kas gatavojas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem. Skate ilga līdz vēlam vakaram un tikai septiņos vakarā kolektīvi varēja uzzināt rezultātus.

  1.- 4. klašu deju kolektīvs ieguva I pakāpes diplomu (40,7 punkti), bet 5.– 9. klašu deju kolektīvs – II pakāpes diplomu (38,8 punkti)

Paldies skolotājai Silvijai Boktai par ieguldīto darbu dejotāju sagatavošanā.

 

ista afisa 2014

 

Gaigalavas pamatskola Meža olimpiādē izcīna 3. vietu

un braucienu uz Norvēģiju

AS „Latvijas Valsts meži” jau astoto gadu noskaidro Latvijas „mežainākās” skolas, kas pelnījušas tikties Meža Olimpiādes finālā. Šogad aktīvā un sīvā cīņā, izvērtējot 295 mācību stundu aprakstus no 105 izglītības iestādēm un spēlējot interneta spēli „Mežotājs”, tika noskaidrotas tās sešas skolas, kuru „iemītnieki” kopā ar skolotāju 24. aprīlī sacentās finālā par galveno balvu – ekspedīciju uz Norvēģiju.

Vecāku diena Gaigalavas pamatskolā

             2014.gada 23.aprīlī 1.-6.klasēm

1.Aicinām vecākus apmeklēt mācību stundas 1.-6.klasēs no pirmās līdz piektajai mācību stundai, atbilstoši mācību stundu sarakstam;

folkloras afissa

 

    11.aprīlī Gaigalavas KN plkst. 10.00

Projektu nedēļa 17.-21.februāris

Projektu nedēļas tēmas

 

1.klase – Latviešu tautas pasakas.

2./3.klase – Mans vārds.

Vienā pulkstenī laiks mūs ielicis,
Un mēs visi tā minūtes skaitām,
Un atkal aicina solā apsēsties,
Un gadus pāršķirt kā lappuses grāmatā,
Jo dāvāts tiek tikšanās prieks,
Kas atkal durvis ver dzimtajā skolā…

 

2014.gada 24. maijā

 

Aicinām uz Gaigalavas skolas 120.gadu un vidusskolas 55.gadu jubilejas svinībām absolventus, skolotājus, darbiniekus, vecākus

 

Reģistrācija skolā no plkst.15.00

Sarīkojums kultūras namā plkst. 17.00

Informācija t.: 64644519

         mob.t.: 28621625

Gaigalavas pamatskolas skolas saime

Katru gadu eņģelis nones lejā baltu, pārslām apvītu stāstu………

Mēs veram to vaļā, un visapkārt birst trauslas sniega zvaigznes.

Tur nav neviena vārda, tikai vieglo pārslu burvīgais raksts mums stāsta, ka ir klāt Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

Adventa laiks ir sarakstīšanās ar debesīm – četras sveces - mīlestības, cilvēcības, miera un piedošanas vēstules.

Visvairāk to var attiecināt uz Ziemassvētku laiku, kad aizdedzot pirmo svecīti Adventa vainagā, katrs ceram uz šo svētku atnākšanu arī savās sajūtās.

Aizdedzot sveci Mīlestībai, Cerībai, Ticībai un Mieram, domājam par šīm svarīgākajām dzīves pamatvērtībām. 

Svētku īpašais notikums sākas ar gaidīšanu, gatavošanos un domāšanu.

Padomāsim par to, kas mums katram ir Ziemassvētki!

   
© ALLROUNDER