Tradicionālās dziedāšanas konkurss 

"DZIESMU DZIEDU, KĀDA BIJA 2016"

 Konkursa mērķis ir dziedāšanas prasmju pilnveidošana un dziedātvēlmes veicināšana bērnu un jauniešu vidē, rosinot daudzveidīga, lokālās tradīcijās sakņota, tai skaitā rekonstruēta, tautasdziesmu repertuāra apgūšanu  un  pielietošanu  mūsdienu situācijā. Dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija” var piedalīties jebkurš dziedātājs līdz 21 gada vecumam: jaunākā grupa līdz 11 gadu vecumam, vidējā grupa no 12 līdz 15 gadu vecumam, vecākā grupa no16 līdz 21 gada vecumam.

  No Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas „Purineņš” piedalījās diezgan daudz skolēnu, kas vēlējās  sevi  parādīt  un  pārbaudīt savas prasmes  solodziedāšanā  bez  pavadījuma. Bija jādzied divas tautasdziesmas sev un skatītājiem par prieku.

Tradicionālo deju konkurss "VEDAM  DANCI"   2016

    Konkursu mērķis ir tradicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iemaņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru deju, kadriļtipa deju apgūšana, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju savdabības popularizēšana.  Danču konkursā „Vedam danci” piedalījās arī Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas „Purineņš” dalībnieki.

Bateriju vākšanas konkursa

„Tīrai Latvijai!” rezultāti

 

Individuāli:

 

1.vieta. Ronalds Zvejsalnieks – 6,495 kg

2.vieta. Jānis Taukuļs – 2,425 kg

3.vieta. Aldis Zvaigzne – 1,195 kg

Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego Gaigalavas pamatskolā

  Gaigalavas pamatskolā 2016.gada janvārī tika īstenots projekts „Radošo un intelektuālo spēju attīstīšana ar Lego”. Finansējums projektam iegūts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm. Kopējā finansējuma summa 500 Eur. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un ieinteresēt iepazīt tehniskās modelēšanas iespējas.

Muzikālā Prāta Banka

 

  Mērķis ir veicināt skolēnu interesi par mūzikas vēsturi un teoriju. Dalībnieki:  6. – 9. klašu skolēnu komandas -  2 – 5  dalībnieki  Tas notika 2016.gada 22.janvārī  Rēzeknes novada pašvaldības konferenču zālē, ko  rīkoja Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde.

Konkurss notika  vienā kārtā:

   Komandas:

  • veica rakstisko uzdevumu;
  • piedalījās teorētiskajā viktorīnā (izlozējot jautājumus);
  • piedalījās muzikālajā viktorīnā (uzdevumi ar mūzikas klausīšanos);
  • notika radošie uzdevumi.

 

Ģitāristu sesija Madonas novada  Praulienā

  „Ģitāristu sesija” notika 2015.gada  no 25. – 30.oktobrim, kur  ar Rēzeknes novada  Izglītības  pārvaldes  un skolotājas  Rasmas  atbalstu  piedalījās Gaigalavas  pamatskolas  6.klases  skolēni  Sintija Reble un Jānis Sarnovičs. Jau 19 reizi kopā sanāca iesācēji un lietpratēji, skolnieki un pieaugušie apgūt un pilnveidot elektriskās un akustiskās ģitāras, basģitāras, sitamo instrumentu un kokles spēli, kā arī vokālu! „Ģitāristu sesija” ir mūzikas  simbioze, kurā tikās iesācējs ar profesionāli, jauns ar pieredzējušu, metālists ar koklētāju.  Ikviens dalībnieks varēja piedalīties meistarklasēs un diskusijās ar atzītiem mūziķiem, baudīt koncerta priekus un  piedalīties  jamsession vakaros! Atpūtas braucienā pie G. Igauņa klausījāmies aizraujošā stāstījumā un apskatījām senos mūzikas instrumentus. Vakara saulrietu vērojām pār Lubānas ezeru, kopā dziedot un izkustoties ar Vītolu ģimeni. Konkurss „Neredzamā ģitāra” bija improvizācijas prieks ikvienam. Abi Gaigalavas skolēni ir priecīgi un apmierināti ar izdevušos pasākumu. Vai  gribētu piedalīties nākamgad ? – Abi teica: “Jā”.

Interešu izglītības skolotāja  Rasma  Igaune

STĀSTNIEKU  KONKURSS  “TECI, TECI  VALODIŅA”

  Ziemeļlatgales novada pusfināla konkursā  piedalījās  pieci  skolēni  no Gaigalavas pamatskolas, kas notika  2015.gada  24.novembrī.  Piedalījās  un jauki  stāstīja 5.klases skolnieks  Raivo Svilāns, 6.klases skolnieki - Viktorija Reble, Sintija Reble un Jānis Sarnovičs, kā arī  8.klases skolnieks Aivars  Plušs.   Bija jāstāsta  pasaka, kāds atgadījums iz dzīves un anekdote.     

Dziedāšanas svētki „Mana dziesma Latvijai” 2015 Lendžos

   Novembris ir īpašs mēnesis mums, mūsu valstij. Katram ir iespēja izvērtēt, ko nozīmē būt latvietim, Latvijas pilsonim. 19. novembrī Rēzeknes novada un pilsētas skolu dziedošie kolektīvi jau ceturto reizi pulcējās Lendžu KN, lai kopīgā skanējumā izdziedātu mīlestību uz Latviju, lūgtu svētību tās augšupejai.                                                

   Katra kolektīva sniegums bija īpašs, tikai viņam raksturīgs. Dziesmām cauri vijās dažādas noskaņas – patriotisms, mīlestība uz savu valsti, prieks, humors, romantika. Visus vienoja kopīgi izdziedātas latviešu, latgaliešu tautasdziesmas, dziesmas no skolēnu dziesmu svētku repertuāra, kas lika atcerēties vasaru, kopīgi piedzīvotus mirkļus Rīgā, Mežaparka estrādē. Paldies visiem kolektīviem un viņu skolotājiem! – organizatore I.Ivanova.

LIELĀ LASĪŠANA 2016

“Cilvēkam ir acis, kas vērstas uz savas dvēseles, sava es izpratni.

Lasīšana cilvēka dzīvē ir svarīgākais augšupejas, pašpilnveidošanās, pašizglītošanās veids”

Š.Amonašvili

 

Mērķis: radīt interesi par grāmatu, par saturu, notikumiem.

Uzdevums: katram skolēnam izlasīt četras grāmatas no piedāvātajām.

Laiks: 14.janvāris – 14.aprīlis.

Katrs pasākuma dalībnieks, kurš būs izlasījis četras grāmatas, saņems pārsteiguma balvu.

 

Pasaules Sniega diena 2016                

  Šā gada 17.janvārī gan visā pasaulē, gan arī vairākās vietās Latvijā ar daudz un dažādiem pasākumiem tika svinēta “Pasaules Sniega diena 2016”, dodot bērniem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega.

   Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs sniega festivāls, kas dod bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes uz sniega, radīt patīkamas atmiņas, kā arī iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm arī nākotnē.

Maxima programma

“Savai Skolai”

 

Cienījamie  vecāki!

SIA "Maxima Latvija" no 2.novembra līdz 2016.gada 7.februārim klientu lojalitātes kampaņas ietvaros rīkos Baltijā vēl nebijušu akciju -  Izglītības atbalsta programmu "SAVAI SKOLAI".Tās ietvaros klienti par pirkumu veikalos MAXIMA saņems uzlīmes, ko tālāk varēs novirzīt savai skolai noteikta inventāra iegādei. Uzlīmes jānogādā  skolā un jāiemet īpašā kastē.

   
© ALLROUNDER